Portret za osoczeZAPRASZAM OZDROWIEŃCÓW, KTÓRZY ODDALI OSOCZE CHORYM NA COVID19 NA DARMOWE PORTRETY.Regulamin akcji:

1. Akcja trwa od 01.12.2020 – 28.02.2021.

2. Organizatorem akcji jest: Hanna Derecka, tel. 790 527 075.

3. W akcji oficjalnie biorą udział wyłącznie Fotografowie, którzy zostali dopisani do listy przypiętej na stronie Portret za Osocze.

4. Z darmowego portretu może skorzystać Ozdrowieniec, którzy przeszedł COVID i oddał osocze, lub oddał pełną krew na osocze.

5. Ozdrowieniec może skorzystać tylko RAZ i tylko u JEDNEGO FOTOGRAFA z możliwości wykonania darmowego portretu bez względu na to ile razy oddał osocze.

6. Ozdrowieniec powinien posiadać potwierdzenie oddania osocza z RCKiK w jakiejkolwiek formie. Dopuszczamy dokumentację zdjęciową. Jeśli Ozdrowieniec posiada tylko potwierdzenie donacji krwi, powinien udokumentować przejście COVID (wynik testu, wynik badania przeciwciał itp.).

7. Ozdrowieniec w ramach projektu otrzymuje za darmo 1 portret /zdjęcie/ w formie pliku cyfrowego, poddanego postprodukcji przez Fotografa. Umawiając się z “Fotografem z listy” na portret Ozdrowieniec zgadza się na wykonanie portretu i jego obróbkę w stylu w jakim prezentowane są prace w jego portfolio.

8. Szczegółowe regulaminy akcji dostępne są u każdego Fotografa biorącego udział w projekcie.

9. Zgoda na publikację portretu na FP Fotografa oraz Fp: Portret za Osocze nie jest wymagana, ale mile widziana. Działamy wszyscy po to, bo akcji usłyszało i przeczytało jak najwięcej osób.

10. Z portretu może skorzystać Ozdrowieniec lub osoba z najbliższej rodziny.